Sản phẩm tiêu biểu

TIN TỨC

Đang tải dữ liệu...

Gạo thơm Bông sứ đỏ

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng bóng Mùi Hương thơm dịu nhẹ Hình dáng Hạt thon dài Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit, Protein, đường, vita...

Gạo thơm Bông trạng nguyên đỏ

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng bóng Mùi Hương thơm dịu nhẹ Hình dáng Hạt thon dài Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit, Protein, đường, vita...

Gạo thơm Bông trạng nguyên xanh

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng bóng Mùi Hương thơm dịu nhẹ Hình dáng Hạt thon dài Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit, Protein, đường, vita...

Gạo thơm Bông trạng nguyên tím

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng bóng Mùi Hương thơm dịu nhẹ Hình dáng Hạt thon dài Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit, Protein, đường, vita...

Gạo thơm Bông bưởi vàng

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng bóng Mùi Hương thơm dịu nhẹ Hình dáng Hạt thon dài Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit, Protein, đường, vita...

Gạo thơm Bông bưởi đỏ

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng bóng Mùi Hương thơm dịu nhẹ Hình dáng Hạt thon dài Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit, Protein, đường, vita...

Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long

Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long – Tầm nhìn và chiến lược dài hạn nhằm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long an toàn, trù phú và bền vững

Gạo thơm Bông bưởi xanh

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng trong Mùi Mùi thơm đặc trưng Hình dáng Hạt to, dài lở, ở giữa hạt có vết đục chiếm khoảng 2/3 thể tích hạt. Giá trị dinh dưỡng...

Gạo thơm Bông bưởi tím

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng trong Mùi Mùi thơm đặc trưng Hình dáng Hạt to, dài lở, ở giữa hạt có vết đục chiếm khoảng 2/3 thể tích hạt. Giá trị dinh dưỡng...