Tổng công ty Lương thực miền Nam nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 09/01/2024, tại Hà Nội, Tổng công ty Lương thực miền Nam tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ Khối do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo cấp vụ các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Về phía Tổng công ty Lương thực miền Nam có ông Nguyễn Huy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Tổng công ty tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận sự nỗ lực, chung sức của các đảng ủy trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của các doanh nghiệp trong Khối.

Trong năm 2023, Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ được chú trọng. Tiếp nhận 1.034 tổ chức đảng với hơn 53.000 đảng viên, thành lập các đảng bộ trực thuộc theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư; thành lập cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng theo Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; kết nạp 5.471 đảng viên mới. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được coi trọng, gắn với chức danh, quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai khá toàn diện, chất lượng; các quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, đồng bộ. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Bên cạnh đó, đến hết năm 2023 toàn Khối có 32 doanh nghiệp đã xây dựng hoàn thiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp. Đảng ủy Khối đã tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án cơ cấu lại của 18 đơn vị, Chiến lược 10 năm của 06 đơn vị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của 13 đơn vị theo đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2023, Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn các đảng bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực triển khai hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Trước đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đồng thời, công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, chỉ định đồng chí Lê Song Lai, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Đảng ủy Khối. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho 06 đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023; tặng Bằng khen cho 12 đảng bộ trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó có Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Cờ thi đua cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Đảng ủy Khối
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen cho 06 Đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.
Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam cùng 11 Đảng bộ trực thuộc nhận Bằng khen “Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương