Tổng công ty Lương thực miền Nam tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

Ngày 31/01/2024, Công đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Hưng UVBCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; Đồng chí Trần Tấn Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty; Đồng chí Ngô Thị Thanh Châu – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Đồng chí Ngô Xuân Thắng – UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng công ty và Cùng các đồng chí Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng công ty, Đoàn thanh niên, các đồng chí Lãnh đạo các ban nghiệp vụ, Lãnh đạo Văn phòng Tổng công ty, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty và toàn thể người lao động của Văn phòng Tổng công ty.

Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương, Trưởng Ban Tổ chức Tổng công ty báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. Trong năm 2023 kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức. Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết phát huy trí tuệ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Căn cứ tình hình thực hiện SXKD năm 2023 với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty giao. Trong năm 2023, tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước thực hiện: Sản lượng mua vào: 557.009 tấn; Sản lượng bán ra : 660.770 tấn; Kim ngạch XK : 298.967 ngàn USD; Tổng doanh thu : 7.454,842 tỷ đồng; Về lợi nhuận : 36,804 tỷ đồng ; Về nộp ngân sách : 45,558 tỷ đồng.

Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương, Trưởng Ban Tổ chức Tổng công ty Tổng công ty báo cáo

Các đại biểu đã được nghe báo cáo thực hiện chế độ chính sách năm 2023, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và kế hoạch năm 2024 từ đồng chí Ngô Xuân Thắng – UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng công ty. Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra ý kiến tham luận đề cập đến các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, định hướng phát triển với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2024. Thay mặt Ban lãnh đạo, Đồng chí Trần Tấn Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty đã lắng nghe ý kiến và giải đáp các kiến nghị của người lao động.

Đồng chí Trần Tấn Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân, Tổ đối thoại định kỳ và biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Hội nghị đã cùng đối thoại các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, định hướng để phát triển với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. Tiếp theo Hội nghị, Tổng công ty Lương thực miền Nam đã nhiệt liệt biểu dương, trao bằng khen cho 37 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hưng UVBCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, người lao động cơ quan văn phòng Tổng công ty trong năm 2023, đã đoàn kết phát huy trí tuệ, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời mong muốn trong năm tới cán bộ, người lao động cơ quan văn phòng Tổng công ty tiếp tục phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể, giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ; Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Huy Hưng UVBCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tiếp theo, Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua Thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung và nhất trí cao với các báo cáo và chương trình công tác năm 2024. 

Hội nghị đã tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2024 trước sự chứng kiến của toàn thể đại biểu tham dự. Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu và kỳ vọng của người lao động.

Một số hình ảnh của Hội nghị: