HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH (MỞ RỘNG) LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2023-2028 TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2024 TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2024

Ngày 10 tháng 01 năm 2024, Công đoàn Tổng công ty tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ III nhiệm kỳ VI (2023-2028) nhằm triển khai cụ thể phương hướng và nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong hoạt động Công đoàn trong năm 2024. Đồng thời triển khai một số nội dung Nghị quyết Đại hội XIII về công tác tổ chức, sửa đổi Điều lệ công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn năm 2024.

            Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Tấn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Q. Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Văn Hiển, UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đoàn thể Tổng công ty; đồng chí Ngô Thị Thanh Châu, UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty- Chủ trì Hội nghị và đồng chí Ngô Xuân Thắng, UV BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, cùng toàn thể các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

            Năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam nhận định tình hình năm 2024 sẽ có nhiều khó khăn, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh khó dự đoán sẽ ảnh hưởng nhiều đến tình hình việc làm đời sống tư tưởng người lao động. Với Công đoàn sẽ có nhiều thay đổi khi Luật Công đoàn được sửa đổi bổ sung. Với tinh thần vì người lao động và vì sự phát triển chung của Tổng công ty. Nhiệm vụ chính của Công đoàn Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, tập trung cho công tác đào tạo, tập huấn các kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn, phối hợp cùng chuyên môn, Đoàn thanh niên Tổng công ty làm tốt công tác an sinh xã hội. Tổ chức phong trào kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

            Tại Hội nghị đồng chí Trần Tấn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Q Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo:

             1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp tích cực thực hiện Luật Dân chủ cơ sở, Quy chế dân chủ cơ sở thực hiện tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong đó quan tâm nội dung việc làm, thu nhập cho người lao động. Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn NN và PTNT Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Chú trọng phát triển mới tổ chức, phát triển đoàn viên công đoàn; tích cực phát hiện, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; phát huy vai trò của công đoàn trong công tác xây dựng Đảng.

            2. Tiếp tục vận động cán bộ, người lao động và đoàn viên công đoàn tham gia thực hiện phát động phong trào thi đua của Công đoàn và chuyên môn trong năm 2024 một cách thiết thực, hiệu quả chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024); Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp chỉ đạo và tổ chức phong trào phù hợp, sát với từng công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mang lại hiệu quả cao. Tập trung cho công tác đào tạo tập huấn, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Nữ công năm 2024.

            3. Tiếp tục vận động các tổ chức đoàn thể, chuyên môn thực hiện các hoạt động an sinh xã năm 2024. Tổ chức tốt chương trình “Tết Sum vầy” 2024 cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

            4. Làm tốt công tác tài chính công đoàn: quản lý thu, chi, trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn; hướng dẫn, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc chi tài chính công đoàn theo quy định; tăng cường các nguồn lực hỗ trợ phục vụ cho hoạt động công đoàn.

            5. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết và tài chính công đoàn các cấp theo quy định; đồng thời nhắc nhở, uốn nắn, xử lý những trường hợp vi phạm các quy định. Lập kế hoạch kiểm tra các Công đoàn cơ sở về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động và công tác thu chi, trích nộp tài chính, việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại các đơn vị trực thuộc đúng quy định. Phối hợp cùng chuyên môn thực hiện công tác chuyển đổi số toàn Tổng công ty.

            6. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ủy Ban Kiểm tra công đoàn, phát huy vai trò công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng tổ chức công đoàn, tài chính công đoàn, chủ động phát hiện những khuyết điểm để hoàn thiện. Tăng cường phối hợp, báo cáo thông tin hai chiều để triển khai và cập nhật, xử lý khó khăn tại các Công đoàn cơ sở được kịp thời.

            Đ/c Ngô Thị Thanh Châu – UV.Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đ/c Trần Tấn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Q. Tổng Giám đốc Tổng công ty và sẽ đưa  vào chương trình công tác năm 2024.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Châu, UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo và triển khai bổ sung vào chương trình hoạt động trong năm 2024.

Một số hình ảnh của buổi Hội nghị