VỀ VINAFOOD II

Tổng công ty Lương thực miền Nam là một trong những Doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo lớn trên thế giới với mức chế biến và xuất khẩu bình quân hàng năm đạt khoảng 2,8 – 3,0 triệu tấn gạo, kim ngạch xuất khẩu hàng năm trên 1 tỷ USD, doanh số trên 30.000 tỷ đồng.

Giới thiệu VINAFOOD II

  • Tên tiếng việt: Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
  • Tên tiếng Anh: Vietnam Southern Food Corporation – Joint Stock Company
  • Tên giao dịch: Tổng công ty Lương thực miền Nam
  • Tên viết tắt: VINAFOOD II
  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Năm ngàn tỷ đồng).
  • Điện thoại: (028) 38370025 – 38370026 – 38370027 – 38370028 – 38370029
  • Fax: (028) 38365898 – 38365899
  • Website: https://vinafood2.com.vn.
  • Email: vanphong@vsfc.com.vn.

TẦM NHÌN, Sứ mệnh
& Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Cơ cấu tổ chức

Ban điều hành

Ông.

Chủ tịch hội đồng quản trị

Ông.

Phó Tổng Giám Đốc

Ông.

Phó Tổng Giám Đốc

Ông.

Phó Tổng Giám Đốc

Ông.

Phó Tổng Giám Đốc

Ông.

Phó Tổng Giám Đốc

Ông.

Phó Tổng Giám Đốc

Ông.

Phó Tổng Giám Đốc

Ông.

Phó Tổng Giám Đốc

Ông.

Phó Tổng Giám Đốc