Tầm nhìn:

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm.

sứ mệnh

Mang đến những sản phẩm chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe cho người tiêu dùng đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Tiên phong trong việc thúc đẩy sản xuất gạo chất lượng cao, giảm phát thải, phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Tầm nhìn – sứ mệnh