Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/6/2023, Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị có Đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Đỗ Khánh Thuận, Vụ theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Vụ V), Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Tô Quang Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, Cơ quan UBKT Trung ương; đồng chí Nguyễn Huy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III và phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2020–2025. Báo cáo khẳng định, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã đoàn kết, thống nhất, tập trung, chỉ đạo quyết liệt; phân rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, kịp thời chấn chỉnh hoạt động của cấp dưới; triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của đơn vị; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Qua đó, các chỉ tiêu được đề ra theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III đã đạt được một số kết quả nhất định, một số chỉ tiêu đến thời điểm hiện tại đã đạt và dự kiến đạt cả nhiệm kỳ, tuy nhiên vẫn còn chỉ tiêu chưa đạt hàng năm do các nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả chung của Tổng công ty như chính sách xuất khẩu, nhập khẩu gạo thay đổi, dịch bệnh bùng phát diện rộng trên toàn thế giới,… Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay Tổng công ty đã khắc phục được khó khăn và kinh doanh có hiệu quả, dự báo các chỉ tiêu còn lại trong nhiệm kỳ sẽ tiếp tục đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Huy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Huy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã đánh giá rõ vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị các cấp… Qua đó, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Rút ra bài học kinh nghiệm từ những hạn chế, tiếp tục phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết tập thể, tập trung đi sâu nắm bắt tình hình cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đã đề ra trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Đ/c Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu: Thời gian qua, Đảng bộ Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đề nghị Đảng ủy Tổng công ty trong thời gian tới tiếp tục lãnh đạo, xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của BCH TW Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nghiêm túc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, tạo nguồn kết nạp, chuyển Đảng chính thức theo quy định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác dân vận, công tác lãnh đạo các đoàn thể, công tác an sinh xã hội và đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: