Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 28/02/2024, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại trụ sở Cơ quan Văn phòng số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội, về phía khách mời: có ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Quế Dương – Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; về phía Vinafood 2 có: ông Nguyễn Huy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ chủ chốt Tổng công ty và tất cả cổ đông.

Ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình ĐHĐCĐ

Trong chương trình làm việc, ĐHĐCĐ đã nghe và thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tờ trình về Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm đến năm 2025 của Tổng công ty; Tờ trình phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về việc thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028; Tờ trình về việc Kiểm soát viên kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.          

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bầu lại, bầu mới thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có 04 nhân sự: ông Nguyễn Huy Hưng, ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, ông Trần Tấn Đức và bà Hồ Thị Cẩm Vân; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có 03 nhân sự: ông Nguyễn Tuấn Vinh, ông Đào Trọng Hải và bà Mẫn Thị Nga.

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch và Ông Nguyễn Quế Dương – Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh các nội dung đã được thông qua tại Đại hội, được sự thống nhất của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Công ty CP Tập đoàn T&T (cổ đông chiến lược) và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, ngày 27/02/2024 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định bổ nhiệm ông Trần Tấn Đức giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty. Nhân dịp này, Tổng công ty xin công bố quyết định để toàn thể cổ đông được biết.

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty cho ông Trần Tấn Đức.

Sau khi thông qua kết quả bầu cử, ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội: “Tiếp nối các kết quả, thành công đạt được tại Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, triển khai kế hoạch nhiệm vụ 2024 vừa qua, tại Đại hội này chúng ta đã thông qua những vấn đề hết sức quan trọng để định hướng cho hoạt động của Tổng công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, kiện toàn lại nhân sự trong Hội đồng quản trị; thông qua Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp; kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh 2021-2025, tầm nhìn tới năm 2030 là những vấn đề đặc biệt quan trọng”.

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch UBQLV NN tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy cũng bày tỏ sự chúc mừng đối với đồng chí Trần Tấn Đức khi được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban, cổ đông chiến lược, các cổ đông khác tin tưởng giao nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời, kỳ vọng và đề nghị đồng chí Đức phối hợp với Nhóm đại diện vốn, Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai một số công việc cơ bản, trọng tâm sau:

Thứ nhất, hết sức đoàn kết với đội ngũ Lãnh đạo và toàn thể CBNV Tổng công ty để có các giải pháp kịp thời, đột phá đưa Tổng công ty ra khỏi mọi khó khăn thách thức vừa qua. 

Thứ hai, triển khai tích cực, có hiệu quả Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp đã được Ủy ban vừa phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có lĩnh vực chế biến tiếp tục nghiên cứu, đầu tư cải tiến, nâng cấp máy móc thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất để nâng cao hiệu quả SXKD và năng lực cạnh tranh cho các đơn vị trên thị trường trong và ngoài nước.

Thứ tư, tăng cường, thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát về tài chính, đặc biệt là tăng cường giám sát sản xuất kinh doanh thua lỗ, kém hiệu quả.

Tiếp thu và ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Lương thực miền Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phát triển theo hướng bền vững./.

Một số hình ảnh tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023 – 2028: