Sản phẩm tiêu biểu

TIN TỨC

Đang tải dữ liệu...

Gạo IR50404

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng tự nhiên Mùi Tự nhiên Hình dáng Hạt to, dài lở, ở giữa hạt có vết đục chiếm khoảng 2/3 thể tích hạt. Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu...

Gạo Japonica

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng trong Mùi Tự nhiên Hình dáng Hạt tròn, chiều dài trung binh hạt: 5,1mm. Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit,...

Gạo ST21

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng trong Mùi Thơm hoa Lài nhẹ Hình dáng Hạt rất thon dài và trong suốt, chiều dài trung bình hạt: 6,3mm. Giá trị dinh dưỡng Chủ yế...

Gạo OM6976

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng trong Mùi Mùi tự nhiên Hình dáng Hạt to, dài. Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit, Protein, đường, vitamin v...

Gạo OM5451

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng trong Mùi Mùi thơm dứa nhẹ Hình dáng Hạt thon, dài. Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit, Protein, đường, vit...

Gạo thơm Nàng Hoa

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng sáng Mùi Mùi thơm dứa Hình dáng Hạt thon, dài có chiều dài trung bình 6,8mm. Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, L...

Nếp IR4625 (Long An)

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng đục Mùi Mùi tự nhiên, không có mùi lạ, mùi mốc Hình dáng Hạt to, dài có chiều dài trung bình 6,3mm. Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu...

Nếp sáp

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng trong Mùi Mùi thơm dứa Hình dáng Hạt dài to chiều dài trung bình 6,8 mm. Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit...

Gạo thơm Việt Mỹ

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng đục Mùi Mùi tự nhiên, không có mùi lạ, mùi mốc Hình dáng Hạt to, dài có chiều dài trung bình 6,4mm Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu c...