Category Archives: Thư mời

Thư mời các nhà thầu thi công nhà Công vụ – Thảo Điền

Tổng công ty lương thực miền Nam lựa chọn nhà thầu thi công công trình Nhà công vụ – Thảo Điền tại địa chỉ số 2, đường Số 4, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức. 1. Thư mời TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM-CTCP VĂN PHÒNG   Số:         /TM-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ […]

Thư mời các nhà thầu xây dựng nhà công vụ – Võ Văn Kiệt

Công ty lương thực miền Nam lựa chọn nhà thầu thi công nhà Công vụ – Võ Văn Kiệt tại địa chỉ số 228, Võ Văn Kiệt, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM. 1. Thư mời TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM-CTCP VĂN PHÒNG   Số:         /TM-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

Thư mời tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Kính mời quý khách tham quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Bao gồm các nội dung dưới đây: STT Nội dung Tệp đính kèm 1 Thư mời tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược Tải về 2 Thông báo cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Tải […]