Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 03 tháng 7 năm 2024, tại Hội trường Lầu 1 – Tòa nhà Vinafood II. Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội nghị cùng các đồng chí UVBCH Đảng bộ Tổng công ty; Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng; lãnh đạo các Cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy, các Ban nghiệp vụ Tổng công ty; Bí thư/Phó Bí thư phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán các đơn vị phụ thuộc Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc/Ban Giám đốc các công ty CP chi phối; Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP LTTP Colusa-Miliket; Chủ tịch, Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn Tổng công ty và Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc; Bí thư, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty và Bí thư các Chi đoàn trực thuộc; Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc Chi nhánh Thốt Nốt, Công ty LTTP An Giang, Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty Lương thực Long An, Công ty Lương thực Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Tổng công ty.

Ông Trần Tấn Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, tính từ đầu năm 2024 đến nay, Đảng ủy Tổng công ty đã phối hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đảm bảo được công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động; các mặt công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW; hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục, phát động các phong trào thi đua yêu nước, thi đua sản xuất, kinh doanh, phong trào Tháng công nhân, phong trào thanh niên, phòng trào hành động cách mạng, tổ chức các chương trình đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, kịp thời biểu dương, tổng kết, khen thưởng kịp thời để nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo”, động viên cán bộ – người lao động thực hiện xuất sắc nhiệm vụ… Đồng thời, trong 06 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty cũng đã đạt được những con số ấn tượng về hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể: Sản lượng gạo bán ra ước thực hiện khoảng 631.072 tấn, đạt 67,42% kế hoạch năm, bằng 88,28% so với cùng kỳ (trong đó khối Công ty mẹ 348.486 tấn đạt 64,96% so với kế hoạch, khối Công ty cổ phần 282.586 tấn, đạt 70,73% so với kế hoạch); tổng doanh thu ước thực hiện toàn Tổng công ty hơn 11,3 nghìn tỷ đồng, đạt 66,43% so với kế hoạch năm, bằng 107,22% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước thực hiện trên 56 tỷ đồng, đạt 53,27% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu kết luận tại Hội nghị

Trên cơ sở ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafood 2 đã phát biểu kết luận Hội nghị và đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ của Tổng công ty trong 06 tháng cuối năm 2024 như sau:

– Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau: Sản lượng quy gạo mua vào phấn đấu đạt 320.152 tấn, trong đó khối Công ty mẹ phấn đấu đạt 215.746 tấn, khối Công ty cổ phần chi phối phấn đấu đạt 104.406 tấn; sản lượng gạo bán ra phấn đấu đạt 399.490 tấn; kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 192,093 triệu USD; doanh thu toàn Tổng công ty phấn đấu đạt 7.705,977 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty phấn đấu đạt 44,602 tỷ đồng; nộp ngân sách 67,936 tỷ đồng.

– Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển thị trường, sản phẩm; Công tác đầu tư; Tổ chức bộ máy, nhân sự; Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ và một số công tác khác theo kế hoạch.

– Tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với khách hàng truyền thống; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng quan hệ khách hàng, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt để phát triển thị trường mới, khách hàng mới; bám sát tình hình thu hoạch và triển khai công tác thu mua vụ Hè Thu.

– Tiếp tục thực hiện và phát huy mô hình quản trị tập trung về tài chính, kinh doanh, đầu tư và quản lý khai thác tài sản để phát huy nguồn lực toàn Tổng công ty; kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý và sắp xếp lại tổ chức bộ máy để bố trí, sử dụng lao động phù hợp với mô hình tổ chức tại các đơn vị phụ thuộc theo hướng tinh gọn, nâng cao phương thức quản trị, sử dụng lao động phù hợp với vị trí việc làm để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả doanh nghiệp.

– Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp các ứng dụng phần mềm đang sử dụng; triển khai các phần mềm ứng dụng mới theo hệ thống Tổng công ty góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu tối đa rủi ro, thất thoát có thể xảy ra.

Cũng tại Hội nghị, Tổng công ty đã tuyên dương và trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Cờ thi đua của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023; Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cho các đơn vị, tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024.

Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn cơ sở Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Tặng Bằng khen cho các đơn vị, tập thể đã có thành tích HTXSNV 6 tháng đầu năm 2024

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Bạch Ngọc Văn – UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD  06 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024
Ông Trần Hoàng Ngân – UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại Hội nghị
Bà Ngô Thị Thanh Châu – UV Thường trực BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn TCT Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Bà Lê Mai Hân – UVBCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.