Thư mời tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Kính mời quý khách tham quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Bao gồm các nội dung dưới đây:

STTNội dungTệp đính kèm
1Thư mời tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lượcTải về
2Thông báo cổ phần cho nhà đầu tư chiến lượcTải về
3Thông báo cổ phần cho nhà đầu tư chiến lượcTải về