Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Căn cứ Quyết định số 2133/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án Cổ phần hóa và chuyển công ty cổ phần Công ty mẹ – Tổng công ty Lương thực miền Nam, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

Mã CK6565
Doanh nghiệp phát hànhCông ty mẹ – Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV (Vinafood II)
Doanh nghiệp chủ sở hữuCông ty mẹ – Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty TNHH MTV (Vinafood II)
Giới thiệu về doanh nghiệpThu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản. Xuất khẩu, nhập khẩu lương thực, nông sản; …..
Vốn điều lệ5.000.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá114.831.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá1
Thời gian đấu giá14/03/2018
Giá khởi điểm10.100
Lãi suất trần
Số mức giá1
Bước khối lượng100
Bước giá100
Khối lượng tối thiểu100
Khối lượng tối đa114.831.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua114.831.000
Ngày phát hành14/03/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tên file
20180207_20180207 – VINAFOOD II – Ban CBTT.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC KT 2014.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC KT 2015.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC KT 2016.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC – 6T 2017.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC KT HN 2014.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC KT HN 2015.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC KT HN 2016.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – DuThaoDieuLe.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – Giay chung nhan DKDN.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – MAUDON.docx
20180207_20180207 – VINAFOOD II – QD 2917 sua doi QD 2371.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – QUYCHE DG.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – Phuong an co phan hoa.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – QD 2133 vv phe duyet PACPH.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – QD 2371 vv phe duyet GTDN.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – TB BAN DAU GIA.pdf

Đường link: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=092094ac-df9c-4863-9b83-048e26fd5472&rid=1554124037