Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2)tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2023 cho cán bộ, người lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã tạo điều kiện, chăm lo sức khỏe cho cán bộ, người lao động tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty; đồng thời, đánh giá tình trạng chung, phân loại sức khỏe, giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường có nguy cơ phát triển thành bệnh lý, chủ động phòng và điều trị bệnh từ đó tạo tâm lý tốt cho cán bộ, người lao động yên tâm công tác. Ngày 30/11/2023, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã phối hợp với Phòng khám đa khoa PLYMPUS Gia Mỹ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, người lao động năm 2023 tại Tòa nhà Cơ quan Văn phòng Vinafood 2.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi khám sức khỏe: