Công bố Quyết định Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty Lương thực miền Nam Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 05/10/2018, Tổng công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 -2020. Đến tham dự và giao nhiệm vụ có đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trao quyết định cho Đồng chi Trần Mạnh Hoài.

Tại Quyết định số 1441-QĐ/ĐUK ngày 28/9/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ định đồng chí Trần Mạnh Hoài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Nam nhiệm kỳ 2015 -2020.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng Đồng chí Trần Mạnh Hoài. Tin tưởng trong thời gian tới, đồng chí Trần Mạnh Hoài với vai trò người đứng đầu cấp ủy sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy trí tuệ của tập thể, đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp, triển khai thực hiện tốt chiến lược phát triển Tổng Công ty, bảo toàn vốn, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao đời sống cho người lao động; thay đổi phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần, xây dựng nội bộ đoàn kết, đưa Tổng công ty Lương thực miền Nam phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đồng chí Trần Mạnh Hoài tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ và sự tin tưởng của Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 -2020:

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần tặng hoa cho Đồng chí Trần Mạnh Hoài.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng hoa cho Đồng chí Trần Mạnh Hoài.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Trần Mạnh Hoài tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu nhận nhiệm vụ.