Công ty Lương thực Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023

Ngày 10/01/2023, Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Lương thực Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023 tại tỉnh Đồng Tháp.