Công ty Lương thực Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, Hoạt động SXKD năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 04/01/2023, Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Lương thực Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, Hoạt động SXKD năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Hội nghị người lao động năm 2023 tại tỉnh Bạc Liêu.