Tổng công ty Lương thực miền Nam tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2023 – 2028

Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 12 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 07 đại biểu chính thức do Đồng chí Nguyễn Hà Xuyên – Chủ tịch Công đoàn Ngành làm Trưởng đoàn. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tham dự Đại hội về phía cơ quan Ban nghành gồm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí  lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tổng Liên đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII; đại biểu khách mời quốc tế cùng 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Về phía Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam có bà Ngô Thị Thanh Châu – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty là một trong 07 đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tham dự Đại hội.

Danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ năm 2018 – 2023 về Công tác chỉ đạo, điều hành; Công tác tuyên truyền, giáo dục; Công tác phát triển đoàn viên; Công tác kiểm tra, giám sát và quản lý tài chính; Công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Phong trào thi đua yêu nước; Hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp đúng với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”,  là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, của tổ chức Công đoàn Việt Nam; khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là bước đệm quan trọng để tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn lớn mạnh cả về tư tưởng và tổ chức, tạo nên bước ngoặt trong tình hình mới, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước.