Phó chủ tịch Đỗ Hữu Huy đến làm việc với VINAFOOD II

Ngày 14/07/2022, Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần đã tiếp đoàn công tác và làm việc với Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp tại Văn phòng làm việc VINAFOOD II số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận.1, Tp.Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

Buổi họp do đồng chí Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp chủ trì, cùng với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Quế Dương, đồng chí Vũ Việt Hùng và đồng chí Đào Ngọc Đại. Về phía VINAFOOD II, có ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và đại diện các Ban nghiệp vụ.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp phát biểu

Thay mặt Ban lãnh đạo VINAFOOD II báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian qua với Đoàn công tác, ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết về mặt tổ chức cán bộ, nhân sự đang trong quá trình thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy cho Cơ quan Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc Tổng công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý tại Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc. Ngoài ra, Tổng công ty đã sắp xếp xử lý các cơ sở nhà đất đồng thời khai thác tương đối lớn các kho bãi giúp giảm áp lực SXKD gạo.

Ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VINAFOOD II báo cáo với Đoàn công tác

Đồng thời, phía Tổng công ty cũng đề xuất Ủy ban xem xét kiến nghị Chính phủ cho phép doanh nghiệp được áp dụng chính sách hoàn toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào thay vì chỉ hoàn thuế theo tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Điều này sẽ tạo điều kiện cho Tổng công ty thuận lợi trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng, tiết kiệm chi phí tài chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy đánh giá: Năm 2022 là vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Lãnh đạo Tổng công ty, cổ đông chiến lược và cán bộ công nhân viên đã cố gắng đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy và đoàn công tác của Ủy ban đưa ra những đánh giá khách quan về tình hình SXKD của Tổng công ty kèm theo những động viên khích lệ về tinh thần làm việc của tập thể lãnh đạo, người lao động trong toàn Tổng công ty.