Hội thi cán bộ Đoàn giỏi khối hoạt động phía nam 2016

Ngày 5/1/2017, Đoàn thanh niên Văn phòng Tổng công ty lương thực miền Nam đã tổ chức “Hội thi cán bộ Đoàn giỏi khối hoạt động phía Nam 2016”, hội thi diễn ra có sự góp mặt của các Cán bộ Đoàn thuộc các đơn vị nằm trong Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương khối hoạt động phía Nam. Hội thi đã tạo sân chơi cho các cán bộ Đoàn trẻ, nâng cao kiến thức tổ chức, phát triển cho các đoàn viên, khẳng định nhiệt huyết tuổi trẻ mong muốn xây dựng một môi trường doanh nghiệp phát triển bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại trong hội thi: