Hội nghị tổng kết năm 2021

Ngày 22/12/2021, Tổng công ty tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021 nhằm tổng kết đánh giá tình hình hoạt động và kết quả thực hiện công tác năm 2021, đánh giá toàn diện các mặt công tác bao gồm công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh và Công đoàn và xây dựng Kế hoạch năm 2022. Hội nghị này cho thấy sự thống nhất trong hoạt động của VINAFOOD II, sự gắn kết, phối hợp hỗ trợ giữa công tác chuyên môn và các tổ chức chính trị xã hội của VINAFOOD II. Qua báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Hội nghị đã thống nhất về việc đổi mới mô hình hoạt động để triển khai thực hiện trong năm 2022. Với những thay đổi và những giải pháp đồng bộ đã nêu, năm 2022 sẽ là năm đánh dấu bước chuyển biến tích cực của VINAFOOD II, đưa VINAFOOD II ngày càng khởi sắc hơn trong thời gian tới. 

Tại hội nghị này, VINAFOOD II cũng đã vinh danh những tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19”. 

Với những nỗ lực quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động, năm 2022 hứa hẹn sự chuyển mình của VINAFOOD II với những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.