Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, Hoạt động SXKD năm 2022, Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị Người Lao Động năm 2023

Ngày 28/12/2022, Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng, Hoạt động SXKD năm 2022, Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị Người Lao Động năm 2023 tại Kiên Giang.