Công ty Lương thực An Giang tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 11/01/2023, Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Lương thực An Giang tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 tại tỉnh An Giang.