Công ty cổ phần Lương thực TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 11/01/2023, Tổng công ty lương thực miền Nam – Công ty cổ phần Lương thực TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị người lao động năm 2023.
Chủ tịch Công đoàn Ngô Thị Thanh Châu trao bằng khen trong hội nghị.