Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Nam triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Hội nghị được kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có hơn 1.441.200 cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Nam là một trong những Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với hơn 27 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết theo hình thức trực tuyến thông qua đường truyền Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 04 và 05/12/2023 (ngày 04/12/2023 nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; sáng ngày 05/12/2023 các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII).

Điểm cầu trụ sở Tổng công ty Lương thực miền Nam
tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII