HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Phú Quốc, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, hoạt động SXKD và hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

Tham dự Hội nghị về phía Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có ông Đào Ngọc Đại – Đại diện Vụ Nông nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Về phía Tổng công ty có ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội nghị cùng các đồng chí UV. BCH Đảng bộ Tổng công ty; Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng; lãnh đạo các Cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy, các Ban nghiệp vụ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị phụ; BCH Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc; Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc các công ty CP chi phối, Tổ trưởng Tổ đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty CP có vốn góp của Tổng công ty.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo công tác xây dựng Đảng, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức nhất là những khó khăn về lãi suất tăng, tỷ giá USD biến động, nguồn vốn mua lúa gạo tạm trữ còn hạn chế, rủi ro trong kinh doanh. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự nỗ lực và phấn đấu của tất cả cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tổng công ty, hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2023 của Tổng công ty đã đạt nhiều hiệu quả; các mặt công tác xây dựng Đảng được lãnh đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW.

Đ/c Trần Tấn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
Đ/c Trần Tấn Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Về kết quả sản xuất kinh doanh, trong 06 tháng đầu năm 2023 Tổng công ty kinh doanh có hiệu quả, đạt lợi nhuận theo phân kỳ kế hoạch năm 2023. Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó, về công tác tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty tiếp tục thực hiện mô hình quản trị tập trung, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự; Mở rộng quan hệ, tiếp cận nhiều nguồn hạn mức tín dụng giúp Tổng công ty thuận lợi trong việc lựa chọn vay tại các ngân hàng có lãi suất cạnh tranh, điều kiện vay tốt và kịp thời đáp ứng được nhu cầu giải ngân phục vụ tiến độ thu mua; Thực hiện rà soát máy móc thiết bị và điều chuyển nội bộ nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư mới cho Tổng công ty.

Đồng chí Bạch Ngọc Văn – UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD  06 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
Đồng chí Bạch Ngọc Văn – UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Về hoạt động Công đoàn 06 tháng đầu năm 2023, Công đoàn Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch triển khai chăm lo Tết Nguyên đán năm 2023 cho NLĐ, thăm hỏi và hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức họp mặt và tặng quà 8/3 cho nữ công đoàn viên, phụng dưỡng 03 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 01 thương binh nặng; tuyên truyền các nội dung hưởng ứng An toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân, giáo dục pháp luật năm 2023…; Hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức Đại hội và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Có 69 sáng kiến được công nhận; vinh dự được Tổng Liên đoàn và Công đoàn Nông nghiệp và PTNT khen tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Kỷ niệm chương cho một số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; Công đoàn TCT cũng đã khen thưởng 91 tập thể và 472 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022 tại Tổng công ty.

Đ/c Ngô Thị Thanh Châu – UVBCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn 06 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.
Đ/c Ngô Thị Thanh Châu – UVBCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn 06 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Huy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty  trao tặng Cờ thi đua cho Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang
Đồng chí Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trao tặng Cờ thi đua cho Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đánh giá cao sự nỗ lực tham mưu, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động hơn trong công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành, các Ban nghiệp vụ, các đơn vị phụ thuộc, các công ty CP có vốn góp của Tổng công ty. Trên cơ sở những việc đã làm được, chưa làm được, phương hướng, nhiệm vụ SXKD 06 tháng cuối năm 2023 mà Ban Điều hành đã đề ra, đề nghị Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, các Ban nghiệp vụ và các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo các Ban nghiệp vụ, các đơn vị và NĐDV Tổng công ty bám sát, rà soát và quyết liệt thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ chức năng, nhiệm vụ, công việc được giao; đặc biệt tập trung chỉ đạo, điều hành để đảm bảo thực hiện tốt hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm, hoàn thành tốt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

Đồng chí Nguyễn Huy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Kết luận HN
Đồng chí Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Kết luận HN