Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco tổ chức Hội nghị Người Lao Động năm 2023

Ngày 30/12/2022, Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP Lương thực thực phẩm Safoco tổ chức Hội nghị Người Lao Động năm 2023, Lễ tổng kết Hoạt động kinh doanh sản xuất năm 2022 và triển khai phương hướng kế hoạch năm 2023.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Huy Hưng phát biểu tại lễ tổng kết