Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam tổ chức Lễ Bàn giao và tiếp nhận Nhà mái ấm Công đoàn năm 2023 chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (29/9/2018 – 29/9/2023) và Đại hội Công đoàn Nông nghiệp & PTNT Việt Nam lần thứ VI (2023 – 2028)

Để hướng đến các hoạt động chào mừng kỷ niệm 05 năm Ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (29/9/2018 – 29/9/2023) và Đại hội Công đoàn Nông nghiệp & PTNT lần thứ VI (2023 – 2028), Tổng công ty Lương thực miền Nam phối hợp cùng Công đoàn Tổng công ty thực hiện kế hoạch hoạt động An sinh xã hội năm 2023.

Ngày 04/8/2023, Công đoàn Tổng công ty đã tiến hành buổi Lễ bàn giao và tiếp nhận nhà Mái ấm Công đoàn tại tỉnh Đồng Tháp cho Anh Huỳnh Sơn Thọ, Bảo vệ Công ty Lương thực Đồng Tháp. Căn nhà được hỗ trợ xây dựng với trị giá là sáu mươi triệu đồng từ nguồn quỹ của Công đoàn Tổng công ty và sự hỗ trợ các thiết bị, vật tư (cửa, gạch…) do Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Đồng Tháp vận động đóng góp.

Công trình đã một phần giúp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị ổn định cuộc sống, tư tưởng, an tâm công tác; đồng thời, giúp Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

Một số hình ảnh của buổi lễ Bàn giao và tiếp nhận Nhà mái ấm Công đoàn năm 2023: