HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM (VINAFOOD II)

Ngày 26 tháng 12 năm 2023 tại Trụ sở Tòa nhà Vinafood 2, Tổng công ty Lương thực miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD, hoạt động Công đoàn và Đoàn Thanh niên năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị về phía Trung ương Đảng có đồng chí Nguyễn Cảnh Lam – Vụ trưởng Vụ V, Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Cao Việt Quốc – Kiểm tra viên Vụ địa bàn VII, UBKT Trung ương; đồng chí Cao Anh Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; Về phía Đảng ủy Khối DNTW có đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, UBKT; Về phía Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN có ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch cùng đại diện lãnh đạo Vụ Nông nghiệp, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ và Ban cán sự đảng; Về phía Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam có đồng chí Nguyễn Hà Xuyên – UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn; Về phía Đoàn Khối DNTW có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu – UVBCH Đảng ủy Khối, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối; đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cùng đại diện các Bộ, ngành, địa phương, ngân hàng, các đơn vị báo đài… Về phía Tổng công ty có ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Trần Tấn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Q. Tổng Giám đốc cùng các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy; Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên Tổng công ty; các đồng chí cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty, các CQTMGV của Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch các Công đoàn cơ sở; Bí thư Chi đoàn các đơn vị; đại diện lãnh đạo các đơn vị phụ thuộc và các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty cùng toàn thể CB-NLĐ tại CQVP Tổng công ty.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD, hoạt động Công đoàn và công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2023. Qua đó, trước tình hình kinh tế toàn cầu liên tục gặp nhiều khó khăn trong năm 2023 do lạm phát cao và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế trong nước từ đó tác động trực tiếp đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Tổng công ty đã thực hiện quyết liệt trên tất cả mọi phương diện, vừa hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác Công đoàn và Đoàn Thanh niên, cụ thể như sau: Về công tác Đảng, trong năm 2023 Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam đã triển khai tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các nhân sự cấp cao của Tổng công ty, làm tốt công tác cán bộ tại các đơn vị; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty trong công tác xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ Tổng công ty tạo sự đồng thuận cao trong cấp lãnh đạo Tổng công ty và Cổ đông chiến lược để Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh; Hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 với tổng sản lượng quy gạo mua vào đạt 159,76%, sản lượng quy gạo bán ra đạt 169,83%, tổng doanh thu đạt 150,46%, lợi nhuận 121,160 tỷ đồng đạt 120,46% so với kế hoạch năm; chỉ đạo hiệu quả công tác thu hồi nợ, thanh lý tài sản, máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn theo đúng quy định, đẩy nhanh các hạng mục đầu tư được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đ/c Trần Tấn Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền TGĐ Tổng công ty Lương thực miền Nam
đọc Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, theo báo cáo tại Hội nghị, chỉ tiêu các mặt hàng chính bán ra năm 2023 của Tổng công ty gồm: sản lượng gạo bán ra 1.531.003 tấn, đạt 169,83% so kế hoạch năm, bằng 130,71% so với cùng kỳ (trong đó khối Công ty mẹ 914.388 tấn đạt 174,17% so với kế hoạch, khối Công ty cổ phần 616.615 tấn đạt 163,77% so với kế hoạch); bột mì bán ra 16.900 tấn; cá cơm thành phẩm bán ra 244 tấn; thực phẩm chế biến bán ra 14.630 tấn; bao bì bán ra 8,825 triệu cái; nước khoáng bán ra 12,479 triệu lít… Về kim ngạch, ước thực hiện năm 2023 là 700,774 triệu USD đạt 209,75% so kế hoạch năm, bằng 163,28% so với cùng kỳ ( trong đó khối Công ty mẹ 391,531 triệu USD đạt 146,60% so kế hoạch năm, khối Công ty cổ phần 309,243 triệu USD đạt 181,06 so kế hoạch năm).

Tổng doanh thu ước thực hiện năm 2023 là khoảng 23.000 tỷ đồng, đạt 150,46% so với kế hoạch năm, bằng 130,14% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng doanh thu khối Công ty mẹ khoảng 13.000 tỷ đồng đạt 146,60% so kế hoạch năm, bằng 124,28% so với cùng kỳ; tổng doanh thu khối Công ty cổ phần khoảng 10.000 tỷ đồng đạt 155,53% kế hoạch năm, bằng 138,22% so với cùng kỳ. Về lợi nhuận trước thuế, tổng hợp toàn Tổng công ty năm 2023 ước lãi khoảng 121 tỷ đồng đạt 120,46% kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh khối Công ty mẹ đạt và vượt so với kế hoạch, hầu hết các chi nhánh phụ thuộc hoạt động có hiệu quả, trong đó một số chi nhánh đạt và vượt kế hoạch về lợi nhuận. Nộp ngân sách ước thực hiện năm 2023 là khoảng 172 tỷ đồng.

Tiền lương bình quân của người lao động là 10,6 triệu đồng/người/tháng, đạt 108,73% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 129,85% so với cùng kỳ năm 2022. Nhìn chung, mức tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2023 đã được cải thiện tăng 27,25% so với năm 2022 và tăng 47,02% so với năm 2021.

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà đất đối với 43/131 cơ sở nhà, đất giữ lại tiếp tục sử dụng của Công ty mẹ – Tổng công ty theo Quyết định số 161/QĐ-UBQLV ngày 22/4/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quyết liệt thực hiện công tác quyết toán bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần.

Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, hướng tới hoàn thiện cơ sở hạ tầng hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu số và ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty; thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

Đ/c Bạch Ngọc Văn – UVBTV Đảng ủy, Phó TGĐ Tổng công ty Lương thực miền Nam
đọc Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023

Về hoạt động Công đoàn năm 2023, ngay từ đầu năm Đảng ủy đã chỉ đạo Công đoàn Tổng công ty phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 theo quy định. Thông qua Hội nghị người lao động tại các đơn vị đã củng cố kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, bầu Tổ đại diện người lao động tại từng cơ sở theo đúng quy định; Đồng thời tiến hành rà soát, thương lượng ký kết mới, bổ sung phụ lục Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 theo hướng có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Thực hiện hỗ trợ và trao quà Tết Nguyên đán Quý Mão cho 486 đoàn viên người lao động khó khăn với tổng số tiền trích từ quỹ Công đoàn Tổng công ty là 430 triệu đồng. Đồng thời, trích nguồn quỹ của các công đoàn cơ sở hỗ trợ đoàn viên người lao động tiền, gạo, nhu yếu phẩm,… thăm hỏi đoàn viên, người lao động của mỗi đơn vị, bình quân 01 phần quà 300.000 đồng với tổng số tiền hơn 01 tỷ đồng. Các công đoàn cơ sở phối hợp chăm lo cho người lao động nhân các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập đơn vị với số tiền bình quân ½ tháng lương cơ bản; khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022 với tổng số tiền 348.890.000 đồng.

Đ/c Ngô Thị Thanh Châu – UVBTV Công đoàn NN& PTNT Việt Nam, UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đọc Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023

Về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn Khối DNTW, BTV Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty, Đoàn Thanh niên đã hoàn thành tốt các nội dung hoạt động, chương trình công tác đã đề ra (trong đó, hoàn thành 38 công trình thanh niên cấp Khối đạt 63,3% chỉ tiêu phân bổ, thực hiện 26 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt 104% chỉ tiêu phân bổ, hiến 65 đơn vị máu đạt 65% chỉ tiêu phân bổ, trồng 15 cây xanh, giới thiệu 17 đoàn viên ưu tú và đã kết nạp được 10 Đoàn viên ưu tú vào Đảng, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội…) Phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt các phong trào văn nghệ, thể thao được đoàn viên thanh niên tham gia nhiệt tình nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần và rèn luyện nhân cách đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Lê Mai Hân – UVBCH Đoàn Khối DNTW, UVBCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty đọc Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023

Tại Hội nghị, Tổng công ty cũng vinh hạnh được các cấp lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Công đoàn Nông nghiệp & PTNT Việt Nam và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023, cụ thể như sau: Trao tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2015-2022, đóng góp vào sự phát triển của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Danh hiệu tập thể lao động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho 11 Tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác, đóng góp vào sự phát triển của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Cờ thi đua của Ủy ban cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trao thi đua năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho Bộ phận pháp chế thuộc Ban Tổ chức đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác pháp chế năm 2023.

Đ/c Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch UBQLV NN tại DN trao Cờ thi đua của Ủy ban cho Vinafood 2 vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022
Đ/c Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và Đ/c Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch UBQLV NN tại DN trao Cờ thi đua của Ủy ban cho các đơn vị của Vinafood 2
Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp vào sự phát triển của Ủy ban
Công đoàn NN&PTNT Việt Nam trao tặng Bằng khen và Huy hiệu cho Vinafood 2
Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác Đoàn và phòng trào thanh niên năm 2023

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn và Đoàn Thanh niên của Tổng công ty năm 2023, đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã phát biểu chỉ đạo: Để thực hiện tốt công tác Đảng trong năm 2024, đề nghị Đảng bộ Vinafood 2 tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị – đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chấp hành nghiêm và kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt các Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 28/4/2023 của BCH Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đ/c Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của Vinafood 2 trong việc thực hiện tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định, đảm bảo có hiệu quả, duy trì ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tổng công ty. Nhóm người đại diện vốn nhà nước, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục với Đảng bộ Tổng công ty trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai quyết liệt công tác sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đặc biệt là các các giải pháp quan trọng như tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, giá thành, huy động tối đa các nguồn lực của các công ty con… phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Ủy ban giao và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy, năm 2024 tiếp tục được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế. Thêm vào đó, giá lúa gạo trong nước vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao ảnh hưởng không nhỏ đến Vinafood 2 và các đơn vị thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy đề nghị Nhóm đại diện vốn nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Tổng công ty  trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết trong Bộ máy Lãnh đạo Tổng công ty, tiếp tục là động lực cho sự phát triển, tăng trưởng của toàn Tổng công ty trong giai đoạn tới. Phát huy, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn tại Tổng công ty, các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty và người đứng đầu trong việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhất là quản lý, sử dụng vốn, tài sản, nguồn lực đất đai có hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, đề nghị Vinafood 2 quan tâm, đầu tư hơn nữa cho nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý công tác kinh doanh, kế toán tài chính và sản xuất để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch UBQLV NN tại DN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafood 2 bày tỏ cảm ơn tới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện kịp thời từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng với sự đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Tổng công ty đã thực hiện được một số công việc trọng tâm năm 2023. Trong năm 2023, Vinafood 2 đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác thông tin dự báo; đưa ra những nhận định tương đối chính xác kịp thời, tránh được những thiệt hại do diễn biến bất thường của thị trường trong thời gian qua. Kiện toàn Ban Thường vụ và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy. Bước qua năm 2024, Vinafood 2 sẽ tiếp tục tăng cường công tác dự báo, theo dõi sát thông tin, động thái của các nước xuất nhập khẩu gạo lớn. Tăng cường công tác giao dịch, khai thác thị trường mới, khách hàng mới; đồng thời, triển khai công tác quản lý tốt chi phí để có giá thành cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm và duy trì tính ổn định về chất lượng, đáp ứng yêu cầu khách hàng. Phát huy mô hình quản trị tập trung về tài chính, kinh doanh, đầu tư và quản lý khai thác tài sản để phát huy nguồn lực toàn Tổng công ty.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động SXKD. Thực hiện việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý và sắp xếp lại tổ chức bộ máy để bố trí, sử dụng lao động phù hợp với mô hình tổ chức tại Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc theo hướng tinh gọn, nâng cao phương thức quản trị, giảm cấp quản lý trung gian, sử dụng lao động phù hợp với vị trí việc làm để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả doanh nghiệp; trong đó, chú trọng các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy, chức danh quản lý, điều hành của Tổng công ty và các đơn vị. Trong công tác chuyển đổi số, Vinafood 2 tiếp tục hợp tác thực hiện mô hình bán gạo công nghệ cao 4.0 phục vụ kinh doanh bán lẻ gạo nội địa, chuyển đổi các mối quan hệ trong kinh doanh nội địa từ môi trường truyền thống sang môi trường số, quảng bá thương hiệu, chủ động trong kế hoạch phân phối, tiết kiệm chi phí bán hàng mang lại hiệu quả.

Phát huy những thành tích đạt được của năm 2023, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác SXKD và công tác Công đoàn và Đoàn thanh niên năm 2024 của Tổng công ty. Đề nghị Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, các Ban nghiệp vụ và các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, bám sát, rà soát và quyết liệt thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ, công việc được giao; đặc biệt tập trung chỉ đạo, điều hành để đảm bảo thực hiện tốt hoạt động trong năm 2024, hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Huy Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu kết thúc Hội nghị