Liên hệ
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q. 1, Tp. HCM
Điện thoại: (84-8) 3.83700253.8370026
Fax: (84-8) 3.8365898 – 3.8365899
Email:
+ Liên hệ về kinh doanh, Quý khách vui lòng gửi thư đến địa chỉ: sales@vsfc.com.vn
+ Liên hệ về các vấn đề khác, Quý khách vui lòng gửi thư đến địa chỉ: vanphong@vsfc.com.vncaptcha