ThA?ng bA?o A�a??u giA? ca�� pha?�n la?�n A�a?�u ra cA?ng chA?ng ca��a CA?ng ty ma?? – Ta��ng CA?ng ty L?�??ng tha��c mia�?n Nam

CA?n ca�� Quya??t A�a��nh sa�� 2133/QA?-TTg ngA�y 29/12/2017 ca��a Tha�� t?�a��ng ChA�nh pha�� va�? via��c phA? duya��t Ph?�??ng A?n Ca�� pha?�n hA?a vA� chuya�?n cA?ng ty ca�� pha?�n CA?ng ty ma?? – Ta��ng cA?ng ty L?�??ng tha��c mia�?n Nam, Ban ta�� cha��c A�a??u giA? bA?n ca�� pha?�n thA?ng bA?o va�? via��c ta�� cha��c bA?n A�a??u giA? nh?� sau:

MA? CK 6565
Doanh nghia��p phA?t hA�nh CA?ng ty ma?? – Ta��ng CA?ng ty L?�??ng tha��c mia�?n Nam – CA?ng ty TNHH MTV (Vinafood II)
Doanh nghia��p cha�� sa�Y ha�?u CA?ng ty ma?? – Ta��ng CA?ng ty L?�??ng tha��c mia�?n Nam – CA?ng ty TNHH MTV (Vinafood II)
Gia��i thia��u va�? doanh nghia��p Thu mua, ba??o qua??n, cha?? bia??n, bA?n buA?n, bA?n la?�, da�� tra�?, l?�u thA?ng l?�??ng tha��c, tha��c pha?�m cha?? bia??n, nA?ng sa??n. Xua??t kha?�u, nha?�p kha?�u l?�??ng tha��c, nA?ng sa??n; a��..
Va��n A�ia�?u la�� 5.000.000.000.000
Kha��i l?�a�?ng ca�� pha?�n/lA? ca�� pha?�n A�a??u giA? 114.831.000
GiA? tra�� ca�� pha?�n A�a??u giA?
La?�n A�a??u giA? 1
Tha�?i gian A�a??u giA? 14/03/2018
GiA? kha�Yi A�ia�?m 10.100
LA?i sua??t tra?�n
Sa�� ma��c giA? 1
B?�a��c kha��i l?�a�?ng 100
B?�a��c giA? 100
Kha��i l?�a�?ng ta��i thia�?u 100
Kha��i l?�a�?ng ta��i A�a 114.831.000
Sa�� l?�a�?ng nhA� A�a?�u t?� cA? nhA?n mua
Sa�� l?�a�?ng nhA� A�a?�u t?� ta�� cha��c mua
Ta��ng kha��i l?�a�?ng ca�� pha?�n cA? nhA?n A�A?ng kA? mua
Ta��ng kha��i l?�a�?ng ca�� pha?�n ta�� cha��c mua
KL ca�� pha?�n ta��i A�a cA?c nhA� A�a?�u t?� trong n?�a��c A�?�a�?c phA�p A?K mua
KL ca�� pha?�n cA?c nhA� A�a?�u t?� n?�a��c ngoA�i A�?�a�?c phA�p A?K mua
Ta��ng KL ca�� pha?�n ta��i A�a cA?c nhA� A�a?�u t?� n?�a��c ngoA�i A�?�a�?c phA�p mua 114.831.000
NgA�y phA?t hA�nh 14/03/2018
NgA�y A�A?o ha??n
Tha�?i ha??n trA?i phia??u
LA?i sua??t
Kha��i l?�a�?ng phA?t hA�nh
Kia�?u A�a??u giA? trA?i phia??u
HA�nh tha��c bA?n

Danh sA?ch file A�A�nh kA?m

TA?n file
20180207_20180207 – VINAFOOD II – Ban CBTT.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC KT 2014.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC KT 2015.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC KT 2016.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC – 6T 2017.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC KT HN 2014.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC KT HN 2015.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – BCTC KT HN 2016.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – DuThaoDieuLe.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – Giay chung nhan DKDN.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – MAUDON.docx
20180207_20180207 – VINAFOOD II – QD 2917 sua doi QD 2371.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – QUYCHE DG.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – Phuong an co phan hoa.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – QD 2133 vv phe duyet PACPH.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – QD 2371 vv phe duyet GTDN.pdf
20180207_20180207 – VINAFOOD II – TB BAN DAU GIA.pdf

A??�a�?ng link: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=092094ac-df9c-4863-9b83-048e26fd5472&rid=1554124037

Tin liên quan