Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Thông báo mời họp V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

[pdf-embedder url=”/wp-content/uploads/2018/08/TB-MỜI-HỌP-ĐHĐCĐ.pdf”]

Tin liên quan