Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

Mã số doanh nghiệp: 0300613198

Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 02 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 11, ngày 09 tháng 10 năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

Tin liên quan