CA?ng ty l?�??ng tha��c tha��c pha?�m An Giang

A?a��a cha��: 6 Nguya��n Du – Ph?�a�?ng Ma�? BA�nh a�� TP. Long XuyA?n a�� An Giang
A?ia��n thoa??i: (+84) 076 3955802
Fax: (+84) 076 3955801
Email: mecoclx@vnn.vn
Website:

CA?C A??�N Va�S TRa��C THUa�?C

– Tra??m A?D T/p HCM
A?a��a cha��: 60-62 NgA? Gia Ta��, Q 10, Tp HCM

– XN CBLT Long XuyA?n
A?a��a cha��: 61/15 Phan XA�ch Long, P.Ma�? Tha??nh, TP. Long XuyA?n, An Giang

– XN CBLT ChA?u PhA?
A?a��a cha��: a?�p VA�nh Thua?�n, VA�nh Tha??nh Trung, H.ChA?u PhA?, An Giang

– XN CBLT BA�nh KhA?nh

– XN SXTATS ANFOODCO

Tin liên quan