CA?ng ty tra��c thua��c kha��i ma??

STT TA?n A�??n va�� A?a��a cha�� Loa??i hA�nh DN Ta�� la�� va��n NN (%)
1 C?? quan VP Ta��ng cA?ng ty 333 Tra?�n H?�ng A?a??o, P.Ca?�u Kho, Q.1, Tp.HCM TNHH MTV 100
2 CA?ng ty Ba��t mA� BA�nh A?A?ng 277A Ba??n BA�nh A?A?ng, P.14, Q.8, Tp.HCM Chi nhA?nh TCT 100
3 CA?ng ty L?�??ng tha��c Long An 10 Ca�� Luya��n, Ph?�a�?ng 5, Tx. TA?n An, Long An Chi nhA?nh TCT 100
4 CA?ng ty L?�??ng tha��c Tia�?n Giang 256 KP2, Ph?�a�?ng 10, Tp. Ma�? Tho, Tia�?n Giang Chi nhA?nh TCT 100
5 CA?ng ty NA?ng sa??n Tha��c pha?�m Tia�?n Giang a?�p BA�nh HA?a, xA? HA?a H?�ng, huya��n CA?i BA?, Tia�?n Giang Chi nhA?nh TCT 100
6 CA?ng ty L?�??ng tha��c Ba??n Tre 199 D2, Khu pha�� 4, Ph?�a�?ng 7, T/p Ba??n Tre, ta��nh Ba??n Tre Chi nhA?nh TCT 100
7 CA?ng ty L?�??ng tha��c VA�nh Long 09 Ta��nh la�� 901, a?�p Ha��i Tha??nh, xA? XuA?n Hia��p, H. TrA� A�n, VA�nh Long Chi nhA?nh TCT 100
8 CA?ng ty L?�??ng tha��c TrA� Vinh 102 Tra?�n PhA?, Tx. TrA� Vinh, ta��nh TrA� Vinh Chi nhA?nh TCT 100
9 CA?ng ty NA?ng sa??n Tha��c pha?�m TrA� Vinh a?�p VA�nh YA?n, xA? Long A?a��c, Tx. TrA� Vinh, ta��nh TrA� Vinh Chi nhA?nh TCT 100
10 CA?ng ty L?�??ng tha��c SA?ng Ha?�u KCN TrA� NA?c, Ca?�n Th?? Chi nhA?nh TCT 100
11 CA?ng ty L?�??ng tha��c SA?c TrA?ng 76 LA? Dua?�n, KhA?m 1, Ph?�a�?ng 3, Tp. SA?c TrA?ng, ta��nh SA?c TrA?ng Chi nhA?nh TCT 100
12 CA?ng ty L?�??ng tha��c Ba??c LiA?u A13/150 VA� Tha�� SA?u, Tp. Ba??c LiA?u, ta��nh Ba??c LiA?u Chi nhA?nh TCT 100
13 CA?ng ty L?�??ng tha��c A?a��ng ThA?p 531 Qua��c la�� 30, xA? Ma�? TA?n, Tp. Cao LA?nh, ta��nh A?a��ng ThA?p Chi nhA?nh TCT 100
14 CA?ng ty L?�??ng tha��c Tha��c pha?�m An Giang 6 Nguya��n Du, Tp. Long XuyA?n, An Giang Chi nhA?nh TCT 100
15 Chi nhA?nh CA?ng ty TNHH MTV – Ta��ng cA?ng ty L?�??ng tha��c mia�?n Nam a�� Tha��t Na��t Khu va��c Tha��i HA?a 1, Ph?�a�?ng Tha��i thua?�n, Qua?�n Tha��t Na��t, Tp. Ca?�n Th?? Chi nhA?nh TCT 100

Tin liên quan