CA?ng ba�� thA?ng tin
STT Na��i dung cA?ng ba�� thA?ng tin Ta??i va�?
1 Chia??n l?�a�?c phA?t tria�?n ca��a doanh nghia��p
2 Ka?? hoa??ch sa??n xua??t kinh doanh vA� A�a?�u t?� phA?t tria�?n nA?m (05) nA?m ca��a doanh nghia��p A�Ta??i va�?
3 Ka?? hoa??ch sa??n xua??t kinh doanh vA� A�a?�u t?� phA?t tria�?n hA�ng nA?m ca��a doanh nghia��p Ta??i va�?
4 BA?o cA?o A�A?nh giA? va�? ka??t qua?? tha��c hia��n ka?? hoa??ch sa??n xua??t kinh doanh hA�ng nA?m vA� ba (03) nA?m ga?�n nha??t tA�nh A�a??n nA?m bA?o cA?o
5 BA?o cA?o ka??t qua?? tha��c hia��n cA?c nhia��m va�? cA?ng A�ch vA� trA?ch nhia��m xA? ha��i khA?c (na??u cA?)
6 BA?o cA?o tA�nh hA�nh tha��c hia��n sa??p xa??p, A�a��i ma��i doanh nghia��p hA�ng nA?m A�Ta??i va�?
7 BA?o cA?o tha��c tra??ng qua??n tra�� vA� c?? ca??u ta�� cha��c doanh nghia��p
8 BA?o cA?o tA�i chA�nh nA?m ca��a doanh nghia��p A�Ta??i va�?
9 BA?o cA?o cha?? A�a�� tia�?n l?�??ng, tia�?n th?�a�Yng ca��a doanh nghia��p A�Ta??i va�?

CA?ng ba�� thA?ng tin ba??t th?�a�?ng ca��a Ta��ng cA?ng ty L?�??ng tha��c mia�?n Nam:

1.1 Quya??t A�a��nh sa�� 3770/QA?-BNN-TCCB ngA�y 21/9/2017 ca��a Ba�� NA?ng nghia��p vA� PhA?t tria�?n nA?ng thA?n va�? via��c thA?i gia�? cha��c ThA�nh viA?n HA?TV kiA?m Ta��ng giA?m A�a��c Ta��ng cA?ng ty L?�??ng tha��c mia�?n Nam va��i A�ng Hua�?nh Tha?? NA?ng

1.2 Quya??t A�a��nh sa�� 3771/QA?-BNN-TCCB ngA�y 21/9/2017 ca��a Ba�� NA?ng nghia��p vA� PhA?t tria�?n nA?ng thA?n va�? via��c giao nhia��m va�? Quya�?n Ta��ng giA?m A�a��c Ta��ng cA?ng ty L?�??ng tha��c mia�?n Nam A�a��i va��i A�ng Nguya��n Nga�?c Nam.

1.3 Quya??t A�a��nh sa�� 3772/QA?-BNN-TCCB ngA�y 21/9/2017 ca��a Ba�� NA?ng nghia��p vA� PhA?t tria�?n nA?ng thA?n va�? via��c giao nhia��m va�? pha�? trA?ch Ha��i A�a��ng thA�nh viA?n Ta��ng cA?ng ty L?�??ng tha��c mia�?n Nam A�a��i va��i A�ng VA� BA? Vinh.


CA?n ca�� theo Ngha�� A�a��nh sa�� 81/2015/NA?-CP ngA�y 18/09/2015 ca��a ChA�nh pha�� va�? via��c cA?ng ba�� thA?ng tin ca��a doanh nghia��p nhA� n?�a��c;

CA?n ca�� theo CA?ng vA?n sa�� 1136/TCT-KHCL ngA�y 20/06/2017 va�? via��c Tha��c hia��n cA?ng ba�� thA?ng tin hoa??t A�a��ng ca��a Ta��ng cA?ng ty l?�??ng tha��c mia�?n Nam.

CA?n ca�� theo CA?ng vA?n sa�� 2013/TCT-KHCL ngA�y 19/09/2017 va�? via��c Tha��c hia��n cA?ng ba�� thA?ng tin hoa??t A�a��ng ca��a Ta��ng cA?ng ty l?�??ng tha��c mia�?n Nam.

Ta��ng cA?ng ty L?�??ng tha��c mia�?n Nam xin cA?ng ba�� cA?c thA?ng tin theo bia�?u ma?�u nh?� sau:

STT Na��i dung cA?ng ba�� thA?ng tin Ta??i va�?
1 Chia??n l?�a�?c phA?t tria�?n ca��a doanh nghia��p Ta??i va�?
2 Ka?? hoa??ch sa??n xua??t kinh doanh vA� A�a?�u t?� phA?t tria�?n nA?m (05) nA?m ca��a doanh nghia��p Ta??i va�?
3 Ka?? hoa??ch sa??n xua??t kinh doanh vA� A�a?�u t?� phA?t tria�?n hA�ng nA?m ca��a doanh nghia��p Ta??i va�?
4 BA?o cA?o A�A?nh giA? va�? ka??t qua?? tha��c hia��n ka?? hoa??ch sa??n xua??t kinh doanh hA�ng nA?m vA� ba (03) nA?m ga?�n nha??t tA�nh A�a??n nA?m bA?o cA?o Ta??i va�?
5 BA?o cA?o ka??t qua?? tha��c hia��n cA?c nhia��m va�? cA?ng A�ch vA� trA?ch nhia��m xA? ha��i khA?c (na??u cA?) Ta??i va�?
6 BA?o cA?o tA�nh hA�nh tha��c hia��n sa??p xa??p, A�a��i ma��i doanh nghia��p hA�ng nA?m Ta??i va�?
7 BA?o cA?o tha��c tra??ng qua??n tra�� vA� c?? ca??u ta�� cha��c doanh nghia��p Ta??i va�?
8 – BA?o cA?o tA�i chA�nh nA?m 2016 ca��a doanh nghia��p
– BA?o cA?o tA�i chA�nh sA?u (06) thA?ng A�a?�u nA?m 2017 (sa�� lia��u ch?�a kia�?m toA?n)
Ta??i va�?
Ta??i va�?
9 BA?o cA?o cha?? A�a�� tia�?n l?�??ng, tia�?n th?�a�Yng ca��a doanh nghia��p Ta??i va�?
 • Tha��c hia��n cA?ng ba�� thA?ng tin hoa??t A�a��ng ca��a Ta��ng cA?ng ty L?�??ng tha��c mia�?n Nam: Ta??i va�?
 • BA?o cA?o giA?m sA?t tA�i chA�nh nA?m 2015: Ta??i va�?
 • A?A?nh giA? tA�nh hA�nh tA�i chA�nh vA� Ka??t qua?? sa??n xua??t kinh doanh nA?m 2015 vA� ka?? hoa??ch nA?m 2016: Ta??i va�?
 • BA?o cA?o tA�i chA�nh ha�?p nha??t nA?m 2015: Ta??i va�?
 • BA?o cA?o giA?m sA?t tA�i chA�nh 6 thA?ng A�a?�u nA?m 2015: Ta??i va�?
 • BA?o cA?o quya??t toA?n 6 thA?ng A�a?�u nA?m 2015: Ta??i va�?
 • BA?o cA?o cha?? A�a�� tia�?n l?�??ng, tia�?n th?�a�Yng nA?m 2016:
 • Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả năm 2014: Tải về
 • Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tính đến năm 2015: Tải về
 • Báo cáo Kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015: Tải về
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2014: Tải về
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014: Tải về
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2014: Tải về
 • Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2014: Tải về
 • Tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015: Tải về
 • Tình hình hoạt động năm 2015: Tải về
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011 - 2015: Tải về
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: Tải về