Sản phẩm tiêu biểu

TIN TỨC

Đang tải dữ liệu...

Bột mì Cải Hi-ratio

THÀNH PHẦN Độ đạm 8,50% Gluten 23,00% – 26,00% Độ ẩm 13,60% – 14,00% Độ mịn 97,00% Độ chua 5,50% Độ tro 0,52% Độ trắng 82,00% CÔNG DỤNG Dùng l...

Bột mì Gold xanh

THÀNH PHẦN Độ đạm 9,00% Gluten 26,00% Độ ẩm 13,80% Độ mịn 97,00% Độ chua 3,00% Độ tro 0,52% Độ trắng 82,00% CÔNG DỤNG Dùng làm bánh mì QUI CÁCH BAO BÌ Bao...

Bột mì Thuyền buồm xanh

THÀNH PHẦN Độ đạm 11,00% Gluten 30,50% Độ ẩm 13,80% Độ mịn 97,50% Độ chua 3,00% Độ tro 0,57% Độ trắng 80,00% CÔNG DỤNG Dùng làm mì tươi, mì ăn liền, mì tr...

Bột mì chữ A

THÀNH PHẦN Độ đạm 10,50% Gluten 27,00% – 27,50% Độ ẩm 13,80% Độ mịn 98,00% Độ chua 2,50% Độ tro 0,57% Độ trắng 82,00% CÔNG DỤNG Dùng làm mì tươi, mì...

Bột mì Gold vàng

THÀNH PHẦN Độ đạm 9,80% Gluten 27,00% Độ ẩm 13,80% Độ mịn 98,00% Độ chua 3,00% Độ tro 0,56% Độ trắng 80,50% CÔNG DỤNG Dùng làm mì tươi, mì ăn liền, mì trứ...

Bột mì Chim én xanh

THÀNH PHẦN Độ đạm 9,80% Gluten 27,00% Độ ẩm 13,80% Độ mịn 98,00% Độ chua 3,00% Độ tro 0,56% Độ trắng 80,50% CÔNG DỤNG Dùng làm mì tươi, mì ăn liền, mì trứ...

Bột mì Thiên Nga đỏ

THÀNH PHẦN Độ đạm 13,00% – 14,00% Gluten 33,00% – 34,00% Độ ẩm 13,80% Độ mịn 97,00% Độ chua 3,00% Độ tro 0,57% Độ trắng 80,00% CÔNG DỤNG Dùng...

Bột mì Thuyền buồm đỏ

THÀNH PHẦN Độ đạm 11,00% Gluten 31,50% Độ ẩm 12,80% – 13,50% Độ mịn 98,00% Độ chua 3,00% Độ tro 0,57% Độ trắng 79,50% CÔNG DỤNG Dùng làm bánh mì, mì...

Bột mì Hướng dương vàng

THÀNH PHẦN Độ đạm 9,00% Gluten 25,50% Độ ẩm 13,80% Độ mịn 98,00% Độ chua 3,00% Độ tro 0,60% Độ trắng 80,00% CÔNG DỤNG Bột mì đa dụng