Sản phẩm tiêu biểu

TIN TỨC

Đang tải dữ liệu...

Gạo OM6976

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng trong Mùi Mùi tự nhiên Hình dáng Hạt to, dài. Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit, Protein, đường, vitamin v...

Gạo OM5451

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng trong Mùi Mùi thơm dứa nhẹ Hình dáng Hạt thon, dài. Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit, Protein, đường, vit...

Gạo thơm Nàng Hoa

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng sáng Mùi Mùi thơm dứa Hình dáng Hạt thon, dài có chiều dài trung bình 6,8mm. Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, L...

Nếp IR4625 (Long An)

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng đục Mùi Mùi tự nhiên, không có mùi lạ, mùi mốc Hình dáng Hạt to, dài có chiều dài trung bình 6,3mm. Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu...

Nếp sáp

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng trong Mùi Mùi thơm dứa Hình dáng Hạt dài to chiều dài trung bình 6,8 mm. Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các chất Gluxit, Lipit...

Gạo thơm Việt Mỹ

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng đục Mùi Mùi tự nhiên, không có mùi lạ, mùi mốc Hình dáng Hạt to, dài có chiều dài trung bình 6,4mm Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu c...

Gạo thơm Hương lài

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng sáng Mùi Mùi thơm hoa lài Hình dáng Hạt thon rất dài chiều dài trung bình 6,9 mm, có khoảng 20-30% hạt cong vểnh. Giá trị dinh...

Gạo Tài nguyên

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng sữa Mùi Mùi tự nhiên, không có mùi lạ, mùi mốc Hình dáng Thon nhỏ, ở giữa hạt có vết lựu chiếm khoảng 35% trên khối hạt. Giá tr...

Gạo thơm Việt Đài

ĐẶC TÍNH Màu sắc Màu trắng trong Mùi Mùi thơm dứa đặc trưng Hình dáng Hạt thon nhỏ và trong suốt, có chiều dài 6 mm Giá trị dinh dưỡng Chủ yếu chứa các ch...