Liên hệ
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (84-28) 3.83700253.83700263.83700273.83700283.8370029
Fax: (84-28) 3.8365898 – 3.8365899
Thư điện tử:
+ Kinh doanh: sales@vsfc.com.vn
+ Văn phòng: vanphong@vsfc.com.vn    captcha