Công ty Nông sản thực phẩm Tiền Giang

Địa chỉ: Ấp Bình Hoà, Xã Hoà Hưng, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (84 73) 6260667 – 6260655
Fax: (84 73) 6260660
Email: vanphong@tigifaco.com.vn
Website: http://www.tigifaco.com.vn

Tin liên quan