QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Dịch vụ cảng container, Logistics Thốt Nốt tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

QD-123-QD-LTMN

Tin liên quan