TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ

Trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, công tác Văn thư – Lưu trữ đã đạt được một số kết quả nhất định, từng bước đi vào nề nếp, ổn định, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, công tác Lưu trữ tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc còn nhiều hạn chế về công tác lập hồ sơ và giao nộp vào Lưu trữ cơ quan còn nhiều hạn chế, hồ sơ công việc được lập chưa nhiều và chất lượng hồ sơ lập chưa cao. Đồng thời trong bối cảnh Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và sắp tới sẽ chuyển đổi một số đơn vị phụ thuộc thành công ty TNHH MTV, yêu cầu công tác quản lý tài liệu lưu trữ cần được quan tâm, giám sát chặt chẽ hơn nữa. Nhằm khắc phục hạn chế trên, được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo Tổng công ty, ngày 23 tháng 8 năm 2019  Ban Tổ chức – Hành chính đã tiến hành tổ chức lớp tập huấn về công tác Văn thư – Lưu trữ. Đến tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban nghiệp vụ của Cơ quan văn phòng tổng công ty, 14 đơn vị trực thuộc và Tiến sĩ Nguyễn Văn Báu – Giảng viên Bộ môn Lưu trữ – Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Tp. HCM trực tiếp giảng dạy và trao đổi.

Tại lớp tập huấn, học viên được nghe giảng, hướng dẫn và trao đổi, thảo luận xoay quanh một số nội dung về nghiệp vụ lập hồ sơ công việc; thu thập tài liệu; nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;  phân loại sắp xếp hồ sơ trong lưu trữ doanh nghiệp; loại hủy hồ sơ, tài liệu hết giá trị và hướng dẫn quản lý tài liệu lưu trữ sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Qua một ngày tập huấn, Cơ quan văn phòng Tổng công ty và 14 đơn vị trực thuộc đã được trang bị kịp thời những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, nhất là quản lý tài liệu lưu trữ sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Tin liên quan