Thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quý Cổ đông vui lòng truy cập đường sau để xem thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ở khu vực Tin doanh nghiệp công bố.

Bấm vào đây để xem.

Trân trọng.

Tin liên quan