Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2018

Quý Cổ đông vui lòng truy cập đường sau để tải tài liệu Đại hội ở khu vực Tin doanh nghiệp công bố.

Bấm vào đây để xem.

Trân trọng.

Tin liên quan