Văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Văn bản số 29/2019/CV-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan