Quyết định số 05/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 14/01/2019 về về việc bổ nhiệm Phụ trách Kế toán Tổng công ty Lương thực miền Nam

Quyết định số 05/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 14/01/2019 về về việc bổ nhiệm Phụ trách Kế toán Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan