Quyết định số 04/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 14/01/2019 về về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Lương thực miền Nam

Quyết định số 04/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 14/01/2019 về về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Lương thực miền Nam

Bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan