Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

Quyết định số 08/QĐ-LTMN-HĐQT và Quyết định số 10/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 14/11/2018 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan