Hệ thống Vinafood II

Công ty con

STT Tên đơn vị Địa chỉ Loại hình DN Tỷ lệ vốn NN (%) 1 Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh 1610 Võ Văn Kiệt, Quận 6, Tp. HCM Cổ phần 59,78 2 Công ty CP XNK Kiên G...

Công ty liên kết

STT Tên đơn vị Địa chỉ Loại hình DN Tỷ lệ vốn TCT(%) 1 Công ty CP Bột mì Bình An 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh Cổ phần 19,92 2 Công ty CP Bao bì Bì...

Công ty phụ thuộc

STT Tên đơn vị Địa chỉ Loại hình DN Tỷ lệ vốn NN (%) 1 Công ty Bột mì Bình Đông 277A Bến Bình Đông, P.14, Q.8, Tp.HCM Chi nhánh TCT 100 2 Công ty Lương thực Long An 10 Cử...